Kategorie

Style

Syndication

RSS Articles

Administrator

Fabryki i Huty znajdujące się w Katowicach

Kategoria: Nowości
Wyslano: 2010-10-04 07:14

Katowice typowe miasto przemysłu ciężkiego. To tutaj istnieje główny ośrodek wydobycia węgla kamiennego, to tutaj płynie hutnicze serce. Jak grzyby po deszczu pojawiały się fabryki wielobranżowe (np. samochodowe sprzętu elektronicznego), huty (perła hutnictwa, Huta Katowice) oraz koncerny węglowe.

Okres ostatnich lat to okres prób, upadku i rozwoju. Wiele z jednostek (kopalni węglowych), nie przetrwało wymogów rozwoju technologicznego, część po prostu wykorzystało swoje złoża naturalne. Wiele firm upadło, wiele wzmocniło swą pozycję. Jednak ta cześć, która pozostał np. kopalń, które skonsolidowały się w koncerny węglowo-energetyczne, wzrosła w siłę, dynamiczny progres, a także wzbogacenie się o nowe doświadczenia, czy też technologię oraz umiejętne wykorzystanie metod eksploatacyjnych spowodowało, iż sektor ten stał się silny i stabilny, a co najważniejsze rokujący na przyszłość. Można powiedzieć, iż ci, którzy pozostali na tymże jakże ciężkim rynku (także pod względem trudnych warunków pracy) stanowią elitę polskiego przemysłu ciężkiego.
Permalink

Przemysł w Katowicach

Kategoria: Informacje
Wyslano: 2010-10-04 07:13

O Katowicach śmiało można powiedzieć, iż stanowią największe centrum przemysłu węglowego, hutniczego, metalurgicznego, maszynowego oraz paliwowo-energetycznego. To także miasto gdzie obserwujemy prężny rozwój przemysłu samochodowego.

Rozwój przemysłu ma znaczące oddziaływanie na ogólną kondycję miasta, dlategoż wraz z postępującym upadkiem kopalń, wzrasta bezrobocie, a co za tym idzie zwiększa się niezadowolenie mieszkańców. Kiedyś Katowice były centralnym producentem surowców energetycznych, dziś ze względu na przestarzałą technologię oraz powolny zanik pokładów węglowych (eksploatowanych metodą odkrywkową) status powoli spada. Jednakże mimo wszelki trudności nadal wiedzie prym w tymże sektorze. Dużą nadzieją na przyszłość Katowic jest przemysł samochodowy, w ostatnim 10-leciu, na terenie miasta otwarto fabryki znaczących światowych mark (m.in. Opel). Dziś stawia się na nowoczesność, zarówno pod względem technologii, jak i nowych obszarów rozwojowych.
Permalink

Rozwój Katowic na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia

Kategoria: Nowości
Wyslano: 2010-10-04 07:12

Ostatnie dwudziestolecie Katowic to rozwój gospodarczy, społeczny, a także kulturalny, to także plany inwestycyjne w sektorze turystyczno-hotelarskim, infrastruktury oraz centrów przemysłowych, usługowych oraz handlowych.

Katowice to miasto, które nie mało przeżyło, wzlotów i upadków. Przybyło wiele fabryk, i wiele upadło, ale z tych, co pozostali powstała solidna podwalina dająca szanse na rozwój oraz znaczące zaistnienie na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Dzisiejsze Katowice to także wielkie ośrodki kultury i rozrywki, handlu i przemysłu. Coraz większa liczba turystów (także biznesowych) przybywa do tego miasta, skuszona szerokimi perspektywami oraz bogactwem propozycji, jakie mieści w sobie miasto. Katowice to również centrum kształcenia, Uniwersytet Śląski swym wysokim poziomem nauczania, oraz bogatą ofertą edukacyjną rok rocznie przyciąga rzeszę studentów, praktycznie z każdego zakątka polski. Katowice to miasto szans oraz wielu perspektyw.
Permalink

Historia Katowic

Kategoria: Informacje
Wyslano: 2010-10-04 07:11

Koniec XVI wieku to czas, kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki pisemne o Katowicach, ówczesnej wsi. Był to obszar typowo rolny z kuźniami żelaza. Natomiast w latach od 1953 do 1956 miastoistniało pod nazwą Stalinogród.

W początkowej fazie istnienia Katowic miasto składało się z kilku jednostek administracyjno gospodarczych o jednakowo dynamicznym tempie rozwoju, bez znamiennego dominującego, centralnego miejsca. Dopiero w procesie przemian powstała jedna komórka administracyjna, do dziś funkcjonująca jako Katowice. Postęp gospodarczy wsi Katowice nastąpił w II połowie XIX wieku, a wiązało się to z budową kolei berlińskiej prowadzącej do Mysłowic. Katowice to miasto przemysłu, główny i dominujący to przemysł węglowy i hutniczy. Pierwsze kopalni oraz huty powstały już za panowania sił pruskich, a miało to miejsce w 1742 roku, największy rozwój natomiast notuje się na ramy I wojny światowej. To czas największej koniunktury oraz stabilności gospodarczej. O sile i wielkości miasta świadczy także fakt, iż nawet okres II wojny światowej nie osłabił pozycji przemysłowej miasta. Katowice po dziś dzień stanowią najważniejszy ośrodek przemysłu ciężkiego naszego kraju.
Permalink
« Pierwsz. « Powrót
1 z 2